1 min read

Ruby String Birleştirme

Ruby’de stringleri birleştirmek için şu ana kadar kullandığımız yöntem aşağıdaydı.

degisken = "string değer"
degisken = degisken + " eklenen deger"

Bu yöntemin dışında kullanılabilecek bir yöntem daha mevcuttur.

degisken = "isim:"
degisken << "enes"
print degisken #=> isim:enes

Bu örneği biraz daha genişletelim.

degisken = "isim:"
degisken << "enes" << " soyisim:" << "Gür"
print degisken #=> isim:enes soyisim:Gür

 

Concat Metodu

<< farklı olarak concat metodunu kullanarakta stringler arasında birleştirme yapabilir.

degisken = "isim:"
degisken.concat("enes").concat("Soyisim:").concat("Gür")
print degisken #=> isim:enesSoyisim:Gür