Ruby Stringlerde Aralık Verme İşlemleri

Ruby Stringlerde Aralık Verme İşlemleri

Ruby’de her stringi bir array (dizi) olarak düşenebilirsiniz. Bu sayede stringler üzerinde işlemler yapmak kolay olacaktır. Örnek olarak bir string değişkeninde istediğimiz harfi döndürebiliriz tıpkı array’lerde olduğu gibi.

Aynı dizilerde olduğu gibide belirli aralıkları da stringlerde alabiliriz.

Yukarıdaki örnekte açıklamada olduğu gibi string değişkeninde 0.karakterden başlayıp 20 tane karakter döndür dedik.

Peki ya 0’dan başla 20.karaktere kadar olan aralıktakileri getir deseydik?

Yukarıdaki [0..20] ile [0,20] arasında bir fark olmadığını zannedebilirsiniz ancak bu yanlış.

Açıklamada olduğu gibi 3.karakterden başlayığ 20.karaktere kadar olanları döndürdü bize Ruby sağ olsun 🙂 Ancak burada dikkat edilmesi gereken [3..20] 20.karakteride içine dahil etti. Eğer dahil olmasını istemeseydik.