1 min read

Ruby Step Metodu İle Artış Değerli Döngü Oluşturma

Ruby’de yer alan bir başka döngü metodu ise Step metodudur. Bu metot upto metodundan farklı olarak bitiş değerinin yanında ek olarak artış değeri verebiliyorsunuz. Yani bir nevi for döngüsü oluşturmuş oluyorsunuz.

{baslangic_degeri}.step({bitis_değeri}, {artis_miktari}) do |index|
    yapılacak işlemler
end

Örnek kullanım;

#encoding: UTF-8

print "Başlangıç değeri girin: "
baslangic = gets.chomp.to_i
print "Bitişdeğeri girin: "
bitis     = gets.chomp.to_i
print "Artış değeri girin: "
artis     = gets.chomp.to_i

baslangic.step bitis, artis do |index|
  puts index
end

Yukarıdaki döngüde kullanıcıdan 3 farklı değer istedik. Bu değerler ile basit bir şekilde kullanarak step metodunu kullandık. Çıktımız ise şu şekilde oldu;

=begin

Başlangıç değeri girin: 50
Bitişdeğeri girin: 100
Artış değeri girin: 5
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

=end