1 min read

Python 3 Fonksiyon Argüman Sayısını Öğrenme

Uygulamanıza ait fonksiyonların yada sınıf metotlarının argüman sayısını öğrenmek için inspect modülünü kullanacağız. Sisteminizde eğer bu modül bulunmuyorsa kurmanız gerekmektedir.

 

#!/usr/bin/env python3

def uygulamam(param1, param2, param3):
    pass

Yukarıdaki gibi bir fonksiyonumuzun olduğunu varsayalım. Bu fonksiyona ait argümanları öğrenmek için inspect modülüne ait getargspec metodunu kullanacağız. Hemen örnek verelim.

#!/usr/bin/env python3

from inspect import getargspec 

def uygulamam(param1, param2, param3):
    pass

argumans = getargspec(uygulamam)

print(argumans)

argumans değişkeninin çıktısı ise şöyle olacaktır.

ArgSpec(args=['param1', 'param2', 'param3'], varargs=None, keywords=None, defaults=None)