1 min read

Ruby Sayılarda Sık Kullanılan Metotlar

abs Sayının Mutlak Değerini döndürür -5.abs #=> 5
ceil Sayıyı Yukarıya Yuvarlar 5.1.ceil #=> 6
floor Sayıyı aşağıya yuvarlar 5.9.floor #=> 5
truncate Sayının ondalık değeri 5’den büyükse yukarıya yuvarlar değilde aşağıya yuvarlar 5.8.truncate #=> 6

Ruby’de sık kullanılan sayısal metotlar eklenecektir.