1 min read

Upto İle Sıralı Döngü Oluşturma

Ruby dilinde verilen sayı kadar aynı işlemleri gerçekleştirmek için Times metodunda faydalanıyorduk. Ancak metodu kullananlar fark etmiş olacaktır ki Times metodu hep 0.değerden başlayıp verilen miktara kadar işlemi gerçekleştiriyordu. Peki ya başlangıç değerini kendimiz belirlemek istersek?

Yani şöyle düşünelim bir sayfada maksimum 15 adet yorum gösterebiliyoruz. Sayfada daha önceden 5 yorumu çekip gösterdik. Geriye kalanları upto döngüsü ile 5.yorumdan başlayıp 15.yoruma kadar döngü içinde yazdırılmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek olarak kullanımına gelelim;

#encoding: UTF-8

baslangic = 10
bitis     = 20

baslangic.upto(bitis) do |index|
  puts index.to_s + " Numaralı yorum"
end

=begin
10 Numaralı yorum
11 Numaralı yorum
12 Numaralı yorum
13 Numaralı yorum
14 Numaralı yorum
15 Numaralı yorum
16 Numaralı yorum
17 Numaralı yorum
18 Numaralı yorum
19 Numaralı yorum
20 Numaralı yorum

=end

Görüldüğü gibi başlangıç değerini Times döngüsünde olduğu gibi metoda verdik, parametre olarak da bitiş değerini verdik. İndex değişkeni ise bulunduğu index numarasını göstermekte..