1 min read

Ruby Kullanıcıdan Veri Alma Gets Metodu

Programlamada kullanıcıdan veri alma işlemi olmazsa olmazlardandır. Bu nedenle bu fonksiyonu fazla geciktirmeden sizlere göstermek istedim.

Ruby’de kullanıcıdan veri almak için gets metodunu kullanırız. Gets metoduyla gelen her veri string değerindedir. Yani kullanıcı rakamda girse yazıda girse Ruby tarafında bu bir string değerdir ve üzerinde sayısal işlemler yapılamaz.

print "Adınız:"
a = gets
puts a

Ekran Çıktısı;

enes@enes-N56VZ:~/Desktop$ ruby hello.rb
Adınız: #veri bekleniyor bu satırda..

Gelen değerin cinsini öğrenelim..

print "Yaş:"
a = gets
puts a.class
enes@enes-N56VZ:~/Desktop$ ruby hello.rb
Yaş:18
String
enes@enes-N56VZ:~/Desktop$

İşin bir diğer boyutu ise gets metoduyla aldığımız veriden sonra gelen her şey yeni satırda başlar yani örnek olarak;

print "Adınız:"
a = gets
puts "Hoş Geldiniz #{a} Nerelerdeydiniz?"

Görüldüğü gibi kendinden sonra otomatik olarak yeni satırda başlıyor gelen veri.

Adınız:enes
Hoş Geldiniz enes
 Nerelerdeydiniz?
enes@enes-N56VZ:~/Desktop$

Bu durumdan kurtulmak için gets metoduna ek olarak chomp metodunu kullanıyoruz ve böylelikle yeni satırda başlama olayını durdurmuş oluyoruz.

print "Adınız:"
a = gets.chomp
puts "Hoş Geldiniz #{a} Nerelerdeydiniz?"
Adınız:enes
Hoş Geldiniz enes Nerelerdeydiniz?