1 min read

Ruby Türkçe Karakter Problemi

Ruby ile kodlama yaparken değişkenlerimiz de Türkçe karakter kullanmıyoruz diye programın genel akışı böyle zannetmeyin. 🙂 Programımızda Türkçe karakterler kullanmak istiyorsanız bunun iki yöntemi var,

Birinci Yöntem: Dosyanızı kayıt ederken UTF-8 olarak kaydetmelisiniz.

İkinci Yöntem: dosyamızın en üstüne

#encoding: UTF-8

yorum satırını ekleyerek sayfamızı UTF-8 olarak kullanabiliriz bu sayede Türkçe karakter problemini de gidermiş oluruz..