1 min read

Ruby Yorum Satırları

Yorum satırları yazılım dünyasında olmazsa olmazlardan. Gerek kodumuzun neyi ifade ettiği gerekse bir test aşamasında olan koddan bir satırı iptal etmek. Bunları yorum satırlarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Yorum satırları çoklu ve tek satır olarak ikiye ayrılıyor çok satırlı yorumlar aşağıda bulunan örnek gibi kullanabiliriz

=begin
yorum
satırı
çoklu
satır
=end

Bu yorum satırlarında dikkat edilmesi gereken nokta; =begin komutundan sonra bir satır aşağıya inmemiz gerekiyor.

Tek satırlılık yorum satırı ise diez işareti ile başlar.

puts "Yaşınız #{yas}" # Kullanıcının yaşı ekrana basıldı