Ruby İf Else Syntax Şekilleri

Ruby İf Else Syntax Şekilleri

Ruby dilinde  ve bir çok programlama dilinde if else durum kontrolcülerinin birden fazla kullanım düzeni yani syntax’i mevcuttur. Bu syntax düzenleri çoğu zaman programlama esnasında ekstra kod yazma sorunsalından kurtarır. Daha fazla uzatmadan Ruby’de if else syntax düzenleriyle ilgili örneklerimize geçelim.

Geleneksel Kullanım:

Kısa Kullanım

 İf Else Kısa Kullanımı