Ruby Puts ve Print Kullanımı

Ruby Puts ve Print Kullanımı

Ekrana çıktı almak için Puts fonksiyonunu önceki ilk uygulamamızda kullanmıştık şimdi bu derste Puts ve Print’in farklarını ve kullanımını inceleyeceğiz.

Print Kullanımı

Ruby’de ekrana çıktı basmak için iki türlü fonksiyon bulunuyor bunlardan biri Print’dir. Print’in Puts’dan farkı;

Print ekrana herhangi bir değer bastığımızda yeni satıra geçmek yerine aynı satırdan devam eder. Yani kendinden sonra yeni bir satır başlatmaz.

Çıktımız

Görüldüğü gibi kod çıktımız kendinden sonra yeni satıra geçiş yapmak yerine kaldığı yerden devam ediyor.

Puts Kullanımı

Puts ise print’e göre tam tersi yeni satırdan devam eder. Aralarında bulunan tek fark budur. Kullanımı

Çıktımız

Değişkenleri Ekrana Basmak

Çıktımız