1 min read

Ruby Değişken Tanımlama

Ruby dilinde ve diğer programlama dillerinde olduğu gibi değişkenlerde mevcuttur.

Değişken Tanımlama

Değişlenleri tanımlarken herhangi bir sembol, işaret vb. şeyler kullanılmaz. Değişkenle sayıyla başlayamaz türkçe harfler içeremez. Büyük küçük harf duyarlılığı mevcuttur.

Örnek Değişken Tanımı

degisken  = "Değişken" # String Değişken
degisken2 = "Değişken2" # String Değişken

degisken_bir = "Değişken bir" # String Değişken
degisken_iki = "Değişken iki" # String Değişken

degiskenTanimlama = "Değişkenler Büyük Küçük Harf Duyarlıdır" # String Değişken
degiskentanimlama = "Değişkenler Programlamanın Piyonlarıdır" # String Değişken

yas = 18 # İnteger Değişken
vergi = 0.175 # Float Değişken
dogru = true # Boolean Değişken
yanlıs = false # Boolean Değişken

Değişkenlerin Özelliklerini Görelim;

puts degisken.class,
	degisken2.class,
	degisken_bir.class,
	degisken_iki.class,
	degiskenTanimlama.class,
	degiskentanimlama.class,
	yas.class,
	vergi.class,
	dogru.class,
	yanlıs.class

puts "-------------------------------"

puts degisken,
	degisken2,
	degisken_bir,
	degisken_iki,
	degiskenTanimlama,
	degiskentanimlama,
	yas,
	vergi,
	dogru,
	yanlıs

Not: .class işlevini diğer derslerimde bahsedeceğim.

Çıktı

String
String
String
String
String
String
Fixnum
Float
TrueClass
FalseClass
-------------------------------
Değişken
Değişken2
Değişken bir
Değişken iki
Değişkenler Büyük Küçük Harf Duyarlıdır
Değişkenler Programlamanın Piyonlarıdır
18
0.175
true
false