1 min read

Ruby each_with_index Dizilerde İndex Numarası Döndürme

Each döngüsü ile array’ler de sadece elemanları döndürebiliyoruz. Ancak bazı durumlarda index numarası lazım olabilir. Bu durumlarda each_with_index metodunu kullanarak hem index numarasını hem de value’u döndürebilirsiniz.

array = ['PHP','Ruby','Java']

array.each_with_index do |value, key|

    puts "#{value} isimli değerin index numarası => #{key}"

end

=begin


PHP isimli değerin index numarası => 0
Ruby isimli değerin index numarası => 1
Java isimli değerin index numarası => 2

=end

Görüldüğü gibi önce value daha sonra key değişkenimize index numarası atandı.