Ruby each_with_index Dizilerde İndex Numarası Döndürme

Ruby each_with_index Dizilerde İndex Numarası Döndürme

Each döngüsü ile array’ler de sadece elemanları döndürebiliyoruz. Ancak bazı durumlarda index numarası lazım olabilir. Bu durumlarda each_with_index metodunu kullanarak hem index numarasını hem de value’u döndürebilirsiniz.

Görüldüğü gibi önce value daha sonra key değişkenimize index numarası atandı.