1 min read

Ruby Each Döngüsü

Her dilde olduğu gibi Ruby dilinde de döngüler mevcut. Bu yazımızda Ruby’nin döngülerinden biri olan each döngüsünü kullanacağız. Each döngüsü bir array yada hash içindeki elemanları sıralı olarak döndüren döngüdür.

Örnek kullanım:

array = ['Ruby','PHP','Java','Python']

array.each do |value|
  puts "#{value} Bir Programlama Dilidir!"
end

Çıktımız şöyle olacaktır:

Ruby Bir Programlama Dilidir!
PHP Bir Programlama Dilidir!
Java Bir Programlama Dilidir!
Python Bir Programlama Dilidir!

Bu örnekte array adında bir dizi oluşturup, içine popüler olan programlama dillerini yazdık. Array’in içinde 4 eleman olduğu için bu döngü 4 defa dönecektir. Hemen kanıtlayalım;

array = ['Ruby','PHP','Java','Python']
i = 1
array.each do |value|
  puts "#{i} => #{value} Bir Programlama Dilidir!"
  i = i +1
end

=begin

1 => Ruby Bir Programlama Dilidir!
2 => PHP Bir Programlama Dilidir!
3 => Java Bir Programlama Dilidir!
4 => Python Bir Programlama Dilidir!

=end

 Hash ile de bir örnek yapalım;

array = {'Ruby on Rails' => 'Ruby','Django' => 'Python', 'Java EE' => 'Java','Laravel' => 'PHP'}

array.each do |key, value|
  puts "#{key} bir #{value} Framework'üdür.."
end

=begin

Ruby on Rails bir Ruby Framework'üdür..
Django bir Python Framework'üdür..
Java EE bir Java Framework'üdür..
Laravel bir PHP Framework'üdür..

=end

Görüldüğü gibi key değişkenimiz hash’e ait index’i döndüdü. value ise index içindeki değeri döndürdü.

Aralıklarda Kullanım

(1...10).each do |value|
  puts "#{value} numaralı satır"
end

=begin
  
1 numaralı satır
2 numaralı satır
3 numaralı satır
4 numaralı satır
5 numaralı satır
6 numaralı satır
7 numaralı satır
8 numaralı satır
9 numaralı satır
  
=end

 

(1..10).each do |value|
  puts "#{value} numaralı satır"
end

=begin
  
1 numaralı satır
2 numaralı satır
3 numaralı satır
4 numaralı satır
5 numaralı satır
6 numaralı satır
7 numaralı satır
8 numaralı satır
9 numaralı satır
10 numaralı satır
  
=end