Ruby Each Döngüsü

Ruby Each Döngüsü

Her dilde olduğu gibi Ruby dilinde de döngüler mevcut. Bu yazımızda Ruby’nin döngülerinden biri olan each döngüsünü kullanacağız. Each döngüsü bir array yada hash içindeki elemanları sıralı olarak döndüren döngüdür.

Örnek kullanım:

Çıktımız şöyle olacaktır:

Bu örnekte array adında bir dizi oluşturup, içine popüler olan programlama dillerini yazdık. Array’in içinde 4 eleman olduğu için bu döngü 4 defa dönecektir. Hemen kanıtlayalım;

 Hash ile de bir örnek yapalım;

Görüldüğü gibi key değişkenimiz hash’e ait index’i döndüdü. value ise index içindeki değeri döndürdü.

Aralıklarda Kullanım