1 min read

Ruby Chomp ile Chop Metodları Arasındaki Farklar

Gets metodunda chomp metodunu kullanmıştık, bu dersimizde ise biraz daha bu metodu irdeleyip sadece kullanıcıdan veri aldığımızda kullanmak yerine her yerde kullanabileceğimizi göreceğiz.

Chomp’u Hatırlayalım;

isim = gets
puts "Merhaba #{isim}, Hoş Geldin"

# Çıktımız...
=begin
Merhaba Enes
, Hoş Geldin
=end

Görüldüğü gibi ben programa ne yollarsam yollayayım ekrana basarken kendinden sonra gelen metni yeni satıra atıyor bunun sebebi ise gets ile alınan değerlerin sonuna “\n” (new line) yeni satıra geç manasına gelen karakterin gelmesidir. Chomp metodumuz ile bu tür karakterleri “\n, \r” gibi karakterleri sileriz. Sadece gets metodunda değil genel olarak tüm alanlarda kullanabiliriz örnek;

isim = "enes\n"
puts "#{isim} nerelerdesin?"

#Çıktımız..
=begin
enes
 nerelerdesin?
=end

Şimdi Chomp geliyor…

isim = "enes\n".chomp
puts "#{isim} nerelerdesin?"

# Çıktımız..
# enes nerelerdesin?

Peki Chop Nedir?

Chop ise değişkenlerin yada alınan değerlerin son harfini temizler. Yani özel karakterleri temizlemek yerine son harf olarak ne bulunuyorsa o temizlenir. Örnek;

isletimSistemim = "Linux".chop
puts isletimSistemim
#Çıktısı
#Linu

Aralarında olan fark budur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere..