1 min read

Ruby Tek Satırda Birden Fazla Değişken Tanımlayıp Değer Atama

Tek satırda birden fazla değişken tanımlayıp bu değişkenlere yine tek satırda birden fazla değer atayabilirsiniz. Bu yöntem her ne kadar da tartışılır olsa da tartışılırdan kasıt okunabilirlik açısında kastediyorum yine de bilinmesi gerektiğini düşünüyorum.

Gelelim örneğimize basit bir örnekle bu durumu anlatalım.

#encoding: UTF-8

isim, soyisim, mail, website = "enes", "gür", "mail@enesgur.com.tr", "http://enesgur.com.tr"
puts isim, soyisim, mail, website

 

# Çıktımız
enes
gür
mail@enesgur.com.tr
http://enesgur.com.tr