Ruby Aritmetik Operatörler

Ruby Aritmetik Operatörler

Ruby ve diğer programlama dillerinde hatta dünyada kabul gören Aritmetik Operatörler;

Operator Açıklama Örnek
+ Toplama – İki sayısal değeri toplar a + b Sonuç 30
Çıkarma – İki sayısal değeri birbirinden çıkarır. a – b Sonuç -10
* Çarpma – İki sayısal değerin çarpımından elde edilen değer. a * b Sonuç 200
/ Bölme – iki sayısal değerin bölümünden elde edilen değer. b / a Sonuç 2
% Modül – İki sayısal değerinin bölümünden kalan değer. b % a Sonuç 0
** Üssünü Alma – ikinci sayı ile birinci sayının üssü alınır. 4**2 Sonuç 16
divmod Bölüm ve kalanı bulma 11.divmod(3) #=> [3, 2]