2 min read

Ruby Nedir?

Merhaba arkadaşlar, PHP ağırlıklı blogumda artık Ruby konusunda da ağırlık vermeye karar verdim. Bende ki Ruby merakı programlamaya başlamadan önce hep vardı ancak kendimde yeterli cesareti göremediğim için ancak şimdi derslere başlıyorum. Derslere başlamamın yanında sizlere de öğrendiklerimi aktarmak için bu kategori altında parça parça bildiklerimi aktarıp, hem yazılı kaynak olarak bir yerde kalmasını hem de öğrenmek isteyen arkadaşlara yardımcı olmayı hedefliyorum.

Ruby Nedir?

Ruby, nesneye yönelik bir programlama dilidir. Sözdizimi itibarı ile, Ada, Perl, Smalltalk gibi programlama dillerinden etkilenmiştir ve Python ile kimi ortak sözdizimi özelliklerine sahiptir. Ruby yorumlanan bir dildir. Yukihiro Matsumoto tarafından yazılan dil bir özgür yazılımdır ve GPL ile lisanslanmıştır.

Özellikler

Ubuntu’da Ruby programlama dili

 • Nesneye yönelim
 • 4 düzeyde değişken tanımlanabilir:Global, class, instance ve local
 • İstisna işleme
 • Çöp toplama
 • Yüksek taşınabilirlik
 • Geniş standart kütüphane desteği
 • Perl benzeri dil seviyesinde doğal düzenli ifade desteği

Bununla beraber Ruby içindeki UTF-8 desteği sınırlıdır….

Sözdizimi ve yapısı

Ruby’nin sözdizimi günümüzde de yoğun olarak kullanılan Perl ve Python ile büyük benzerlikler gösterir. Sınıf ve metot tanımlamaları anahtar kelimelerle belirlenir. Ruby’de Perl’in aksine, değişken adlarının başında belirleyici karakterler ($, @@, % gibi) kullanmak bir zorunluluk değildir. Python’un tersine girintilerin dilin sözdiziminde bir etkisi yoktur.

Ruby, tek çoklu kalıtıma Java gibi izin vermemesine rağmen mixin adı verilen nesnelerle bir çeşit arayüz tanımlama imkânı verir. Ayrıca paketler üzerinden de bu sınırlama geçiştirilebilir.

Ruby’nin tasarımında dikkate alınan diller Ada, Eiffel, Lisp, Perl ve Smalltalk’dur. Dolayısıyla bir betik dili yapısına da sahiptir. Ruby, nesneye yöneliklilik açısından tamamen öyle olan Java ile Smalltalk arası olup yüzde yüz bu paradigmayıuygulamamaktadır.[1].

Kullanılabileceği dizgeler

Ruby data classes.jpg

Ruby yorumlayıcısı birçok işletim sistemi için yazılmıştır. Hemen hemen tüm işletim sistemlerinde çalışabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Neredeyse tüm Unix türevleri
 • Microsoft platformları (DOS, Windows 95/98/XP/NT/2000/2003/Vista)
 • Mac OS X
 • BeOS
 • Amiga
 • OS/2
 • Symbian
Kaynak: Vikipedia
 

Ruby’nin ne olduğunu öğrendikten sonra artık kurulum için diğer dersimize geçebiliriz..