2 min read

Ruby Array (Diziler) ve Metodları

Bir çok progralama dilinde olduğu gibi Ruby’de de Array (diziler) bulunmaktadır. Bu diziler sayesinde belirli değerleri, ortak yada ilgili verileri tek değişken altında toplayıp rahatlıkla erişebiliriz. Örnek olarak bir Array oluşturalım.

Array Oluşturma

diziler = ["eleman1","eleman2","eleman3"...]

Üstteki satır ile diziler adı altında bir dizi oluşturabiliriz. Bir diğer yöntem ise;

diziler = Array.new

Bu satırsa içine bir değer atamadan boş bir array oluşturmuş oluruz. Array kelimesinin ilk harfinin büyük olmasına dikkat edelim. Çünkü Ruby’de her değişken bir Sınıftır. Ruby dilinde sınıf isimleri her zaman büyük harf ile başlar.

Dizileri oluştururken kaç adet eleman alacağını ve hangi elemanların olacağını belirleyebiliriz.

ary = Array.new    #=> []
Array.new(3)       #=> [nil, nil, nil]
Array.new(3, true) #=> [true, true, true]
Not: Ruby dilinde diziler, diğer programlama dillerinde olduğu gibi index değerlerini kendimize özel yapamayız. Yani PHP dilinde olduğu gibi
 array("isim"=>"enes");
 gibi bir kullanım gerçekleştiremeyiz. Ruby dilinde her elemanın bir index no’su bulunur ve o şekilde kullanılır.

Array Metodları

 Fetch Metodu

Fetch metodu ile istenilen index numarasına istenilen veriyi atayabiliriz.

arr.fetch(100, "oops") #=> "oops"

 First ve Last Metodları

İlk ve son değerlere ulaşmak için bu metodları kullanabilirsiniz.

arr.first #=> 1
arr.last  #=> 6

 Take Metodu

Sıralı olarak istenilen miktarda elemanı çeker.

arr.take(3) #=> [1, 2, 3]

 Drop Metodu

Drop metodu ile istenilen index numaralı elemanı diziden silebilirsiniz.

arr.drop(3) #=> [4, 5, 6]

Length ve Count Metodu

Bir diziye ait eleman sayısını bu iki metodlardan birini kullanarak yapabilirsiniz.

browsers = ['Chrome', 'Firefox', 'Safari', 'Opera', 'IE']
browsers.length #=> 5
browsers.count #=> 5

 Empty? ve Include? Metodu

Empty? metodu ile bir dizinin boş olup olmadığını görebilirsiniz.

browsers.empty? #=> false

include? metodu ile istenilen bir değerin dizinin içinde olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

browsers.include?('Konqueror') #=> false

 Array Eleman Ekleme

Push ve << Metodu

Push yada << kullanarak bir dizinin sonuna yeni eleman ekleyebilirsiniz.

arr = [1, 2, 3, 4]
arr.push(5) #=> [1, 2, 3, 4, 5]
arr << 6    #=> [1, 2, 3, 4, 5, 6]

 Unshift Metodu

Unshift ile dizinin başına yeni bir eleman ekleyebilirsiniz.

arr.unshift(0) #=> [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

 Array Silme İşlemleri

Pop Metodu

Pop metodu ile bir dizinin son elemanını silebilirsiniz.

arr =  [1, 2, 3, 4, 5, 6]
arr.pop #=> 6
arr #=> [1, 2, 3, 4, 5]

 Shift Metodu

Shift metodu ile diziye ait ilk elemanı silebilirsiniz.

arr.shift #=> 1
arr #=> [2, 3, 4, 5]

 

Array (diziler) ile ilgili daha fazla metoda Ruby’nin dökümantasyon sitesinden ulaşabilirsiniz. http://www.ruby-doc.org/core-2.1.0/Array.html