1 min read

jQuery Özel Fonksiyon Oluşturma İşlemi

jQuery kullanılarak geliştirilen web sitelerinde bir çok işlemi fonksiyon kullanarak gerçekleştiriyoruz, bu sayede düzen ve hataların çözümü daha basit ve kolay oluyor. Bunu yaparken de kendi fonksiyonlarımıza ihtiyacımız olacaktır. jQuery bu tür durumlar için kendimize özel kullanabileceğimiz metotlar oluşturmaya olanak sağlar.

Örnek olarak girilen değeri konsola basan bir fonksiyon yapalım..

(function ( $ ) {
 
  $.debug = function(data){
    console.log(data);
  }
}( jQuery ));

Bu örneğimizde sitemizde bir debug fonksiyonu oluşturduk jQuery ile. Fonksiyonları oluştururken $.fonksiyonismi olarak bir değişken oluşturup bu değişkene bir fonksiyon oluşturuyoruz. Kullanımına gelirsek;

$.fn.debug("veriyi basıyoruz");

Burada kullanılan fn metotu ise kendi oluşturduğumuz fonksiyonları kullanımını herhangi bir dom nesnesine bağlı kalmadan kullanabilmemiz için kullandığımız bir metot. Yani oluşturduğumuz bu metotu bir dom nesnesi seçerek de kullanabiliriz..

$('a').debug("data");

Daha detaylı inceleme yapmak için ise; jQuery Plugin Doc ziyaret edebilirsiniz..