1 min read

CakePHP Lib ve Vendor İmport Etme

CakePHP’de uygulamalarımızı geliştirirken bazen dışardan kütüphanaler indirip kullanırız, yada sitenin genel olarak her yerinde kullanabileceğimiz sınıfları metotları sitede tekrar tekrar yazmak yerine çağırıp kullanabiliriz,

  • Lib için kökdizin/app/Lib
  • Vendor için ise; kökdizin/app/Vendor

klasörlerinin altına sınıflarımızı fonksiyonlarımızı atarız. Daha sonra istediğimiz yerde

App::import('Lib', 'LibName'); 
App::import('Vendor','VendorName');

Statik metotlarını kullanarak import işlemlerimizi gerçekleştiririz.