Browsed by
Etiket: tanımlama

Ruby Tek Satırda Birden Fazla Değişken Tanımlayıp Değer Atama

Ruby Tek Satırda Birden Fazla Değişken Tanımlayıp Değer Atama

Tek satırda birden fazla değişken tanımlayıp bu değişkenlere yine tek satırda birden fazla değer atayabilirsiniz. Bu yöntem her ne kadar da tartışılır olsa da tartışılırdan kasıt okunabilirlik açısında kastediyorum yine de bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelelim örneğimize basit bir örnekle bu durumu anlatalım.

 

 

Ruby Değişken Tanımlama

Ruby Değişken Tanımlama

Ruby dilinde ve diğer programlama dillerinde olduğu gibi değişkenlerde mevcuttur. Değişken Tanımlama Değişlenleri tanımlarken herhangi bir sembol, işaret vb. şeyler kullanılmaz. Değişkenle sayıyla başlayamaz türkçe harfler içeremez. Büyük küçük harf duyarlılığı mevcuttur. Örnek Değişken Tanımı

Değişkenlerin Özelliklerini Görelim;

Not: .class işlevini diğer derslerimde bahsedeceğim. Çıktı