1 min read

Linux Sublime Text PPA Deposundan Kurulum

Sublime Text ide’sini kurmak için klasik taşıma, ekleme veya çıkarma işlemlerini yapmadan kolayca PPA deposundan sisteminize kurabilirsiniz.

Terminali açıp;

Sublime PPA Kaynağı eklenir.

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-2

Kaynak depoları güncellenir.

sudo apt-get update

Sistemde var olan herhangi bir Sublime kalıntısı vb. dosyalar silinir.

sudo apt-get --purge remove sublime-text*

Sublime text depodan kurulur.

sudo apt-get install sublime-text

 Yok ben Sublime Text’i klasik yöntemle kurmak istiyorum diyenler için;

Sisteminize uygun 32bit yada 64bit sürümünü indirdiriyoruz.

Terminal’de indirdiğiniz tar dosyasının olduğu klasöre giriyoruz. cd /home/download

32bit versiyon için;

tar -jxvf Sublime\ Text\ 2\ 2.0.1.tar.bz2 klasöre çıkarıyoruz.

64bit versiyon için

tar -jxvf Sublime\ Text\ 2\ 2.0.1\ x64.tar.bz2 klasöre çıkarıyoruz.

Sırasıyla aşağıda verdiğim kodları uyguluyoruz.

  • sudo mv Sublime\ Text\ 2 sublime
  • sudo mv sublime /opt/
  • cd /opt
  • sudo chown -R root:root sublime
  • sudo chmod -R +r sublime
  • sudo touch /usr/bin/sublime_text
  • sudo chmod 775 /usr/bin/sublime_text

sudo gedit /usr/bin/sublime_text //dosyasını gedit ile açıyoruz ve aşağıdakileri ekleyip kaydedip kapatıyoruz.

#!/bin/sh
#export MOZILLA_FIVE_HOME="/usr/lib/mozilla/"
export SUBLIME_HOME="/opt/sublime"

$SUBLIME_HOME/sublime_text "$*"

sudo gedit /usr/share/applications/sublime.desktop //Gedit ile açıp aşağıdaki kodları ekliyoruz.

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Sublime Text
Comment=Sublime Text 2
Exec=sublime_text
Icon=/opt/sublime/Icon/256x256/sublime_text.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=GNOME;GTK;Utility;TextEditor;
StartupNotify=true

Artık sublime sistemimize başarılı bir şekilde kurulmuş oluyor.