1 min read

Aptana Studio 3 Ubuntu/Debian Kurulumu

Aptana Studio bir java uygulaması olduğu sisteminizde JDK uygulamaları olmalıdır. Eğer sisteminizde bir JDK uygulaması yoksa aşağıdaki adımları uygulayarak bir JDK uygulaması kurabilirsiniz.

JDK Kurulumu

sudo apt-get install openjdk-7-jdk libjpeg62 libwebkitgtk-1.0-0 git-core

Alternatif olarak aşağıdaki paketleri de kurabilirsiniz

sudo apt-get install libjpeg62 libwebkitgtk-1.0-0 git-core

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer

 Aptana Studio İndirilme İşlemi

Aptana Studio 3’ü kendi resmi sitesinin Download bölümünden indirebilirsiniz.

Aptana Studio Unzip Edilmesi ve Taşınması

Aptana studio zip arşivi olarak indirildiğini varsayıyorum. Şu anda benim sistemimde Download klasöründe yer almaktadır. O yüzden terminalde önce zip arşivinin olduğu dizine girmenizde yarar var.

sudo unzip [aptana_studio_ismi].zip -d /opt

[] parantez içinde verilen sizin sisteminize indirdiğiniz Aptana sürümüdür. Kullandığınız mimariye göre 32 veya 64 bit olarak dosyanın ismi ve versiyonları değişkenlik gösterebilir. Çıkarılan dosyalar /opt dizinin altına taşınıyor.

Aptana Studio 3 Kısayollarının Eklenmesi

Aptana Studio’ya /opt dizinin altından terminalden erişebilirsiniz. Ancak her seferinde başlatması zor olacağından sisteminize kısayol olarak eklemekte yarar var.

sudo touch /usr/share/applications/AptanaStudio3.desktop

AptanaStudio3.desktop adında bir dosya oluşturduk, daha sonra bu dosyayı gedit yada sisteminizde kullandığınız farklı bir text editörü ile açın.

sudo gedit /usr/share/applications/AptanaStudio3.desktop

İçine aşağıdaki satırları ekleyip kaydedin.

[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=Aptana Studio 3
GenericName=Integrated Development Environment
Comment=Aptana Strudio 3 Integrated Development Environment
Exec=/opt/Aptana_Studio_3/AptanaStudio3 %F
TryExec=/opt/Aptana_Studio_3/AptanaStudio3
Icon=/opt/Aptana_Studio_3/icon.xpm
StartupNotify=true
StartupWMClass="Aptana Studio 3"
Terminal=false
Type=Application
MimeType=text/xml;application/xhtml+xml;application/x-javascript;application/x-php;application/x-java;text/x-javascript;text/html;text/plain
Categories=GNOME;Development;IDE;

Aptana Studio kurulumu tamamlanmıştır. Kullandığınız masaüstü yöneticisinin menüsünden yada terminalden Aptana Studio’ya kısayodan erişebilirsiniz.