1 min read

Linux DNS Ayarlama

Şu sıralar vpn, dns gibi kelimeleri sık duymanız normal. Çünkü ülkemizde yasaklanan ve yasaklanması muhtemel sitelere erişim bir şekilde biz geliştiriciler olarak gerekecektir. Bu nedenle bu yasakları aşmamız gerekiyor. Örnek olarak Twitter gibi bir mecranın engelli olduğu şu günlerde bir çok geliştirilen Twitter bazlı uygulamalar rafa kaldırılıp bekletildi. Çünkü son kullanıcılar genellikle DNS, VPN gibi ayarları yapmadan saf olarak internetini kullanır.

Gelelim Linux kullanıcıları için DNS değiştirmeye;

sudo vim /etc/resolv.conf

Açılan dosyada bulunan nameserver’ları ayarlamak istediğimiz DNS’e göre güncelleriz. Örnek olarak ben Google DNS kullanacağım.

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

Değişiklikleri yaptıktan sonra network servisini yeniden başlatmamız gerekiyor.

Fedora/Centos

sudo systemctl restart network.service 

Ubuntu/Debian

sudo /etc/init.d/network restart