1 min read

Apache2 VirtualHost Nasıl Tanımlanır

Apache2 kurulu local sunucularımıza erişirken default olarak localhost adresinden erişiriz, bu durumda altında oluşturulan projelere ise localhost/uygulama_adi şeklinde erişim söz konusu olacaktır, ayrıca bu durumun yanı sıra facebook, google veya twitter üzerinde API kullanımı sırasında host tanımlaması localhost üzerinde olduğu için API üzerinde sorunlar yaşacaksınız. Bunun yanında bir kötü haber daha cookie tanımlamalarınız host adı localhost olduğu için tüm cookie’ler birbirlerine girecektir.

Bu durumun önüne geçmek için Apache2 üzerinde sanal bir host tanımı yaparak her uygulamaya her siteye ayrı bir domain gibi davranmamız mümkün olacaktır. Ben birazdan anlatacağım kurulumu Debian üzerinde yapacağım. Bu nedenle kullandığınız linux dağıtımı Debian  tabanlı ise herhangi bir sorun yaşamanız düşük bir ihtimaldir.

Öncelikle oluşturacağım projenin adreslerini ve yollarını belirleyelim:

 • Uygulama adı: webuygulamam
 • Uygulama Yolu: /var/www/webuygulamam
 • Uygulama Adresi: webuygulamam.dev

Şimdi yukarıdaki bilgileri kullanarak uygulamamızın host tanımlamalarını yapalım.

/etc/apache2/sites-available/ dizinin altına uygulama adresi adıyla (webuygulamam.dev) bir text dosyası oluşturalım.

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/webuygulamam.dev

Dosyamızı açalım ve içine aşağıdaki satırları ekleyelim.

<VirtualHost *:80>
	  ServerName webuygulamam.dev
	  ServerAdmin webuygulamam.dev
	  DocumentRoot /var/www/webuygulamam
</VirtualHost>
 •  ServerName: Uygulamanın server adı.
 • DocumentRoot: Uygulamanın çalışma dizini.

Dosyamızı kaydedelim.

Şimdi uygulamamızın adresini aktifleştirelim. Terminale gelip aşağıdaki komutu verelim.

sudo a2ensite webuygulamam.dev

Burada aktifleştirmek istediğimiz domain adını yazıyoruz.

sudo service apache2 reload

Apache2’yi yeniden yüklüyoruz ve ayarlarımız aktif oluyor.

En son siteye erişmek için hosts tanımlamalarımız yapmamız lazım.

sudo gedit /etc/hosts

Açılan dosyaya aşağıda verilen tanımlamaları yapyoruz ve kayıt ediyoruz.

127.0.0.1 webuygulamam.dev #apache2 default ip adresinizi yazınız.

Tebrikler artık virtualhost tanımlamalarınız yapmış bulunuyorsunuz. Sitenize http://webuygulamam.dev adresiyle erişebilirsiniz.