1 min read

FuelPHP Database Ayarları

FuelPHP ile uygulama geliştirirken database bağlantısına ihtiyaç duyacaksınız, elbette bunu siz değil FuelPHP kendi yapacak. Ayrıca FuelPHP’nin bize sağlamış olduğu development ve production database bağlantıları ile uygulamalarımızda biraz daha özgürce testler yapabiliriz.

Bu yazımızda biz sadece Development bağlantısını sağlayacağız. Bunun için sunucunuzda PDO veya MySQLi eklentileri olmalıdır. Database bilgilerini app/config/development/ dizininin altında db.php içinde yapacağız.

return array(
	'default' => array(
		'connection'  => array(
			'dsn'        => 'mysql:host=localhost;dbname=fuel',
			'username'   => 'root',
			'password'   => 'root',
		),
	),
);

Yukarıda görülen alanı kendi serverinize göre düzenledikten sonra bağlantınız başarılı bir şekilde gerçekleşecektir.