1 min read

Wordpress Dinamik Sidebar Oluşturma

WordPress temalarınıza istediğiniz gibi sidebar oluşturup, bu sidebarlara widgets ekleyebilirsiniz. Bu sayede temanıza işlevsellik ve kullanılabilirliliği artmış olacaktır. Örnek olarak bir dinamik sidebar alanı oluşturacağız. Bunun için temamızın functions.php dosyasını kullanacağız.

<?php
function dinamik_sidebar()
{
	register_sidebar(
		array(
			'name' => __( 'Sidebar Adı', 'sidebarismi' ), //Sidebarın ismi admin arayüzünde görülecek kısım
			'id' => 'sidebar-id', //sidebara ait id
			'description' => __( 'Sidebar Açıklama', 'sidebarismi' ), //sidebar açıklaması ve ismi
			'before_widget' => '<div id="widget">', //her widget'dan önce basılacak dom nesnesi
			'after_widget' => '</div>', //her widgettan sonra eklenecek olan dom nesnesi
			'before_title' => '<h1>', //her widget title'ından önce eklenen nesne
			'after_title' => '</h1>', //her widget title'ından sonra ekenen nesne
		)
	);
}
add_action( 'widgets_init', 'dinamik_sidebar' ); //widgetların yer aldığı fonksiyon wordpress'e tanımlanıyor.

WordPress’de birden fazla dinamik sidebar oluşturabilirsiniz bunları istediğiniz yerde çağırıp kullanmanızda mümkün örnek olarak oluşturduğumuz sidebarismi adında ki sidebarı çağıracağız..

<?php

dynamic_sidebar('sidebar-id'); 

Burada parametre olarak sidebar-id parametresi kullanıldı. Bu ID ile sidebarımızı çağırmış oluyoruz. İstenilen yerde bu sidebar çağırılıp kullanılması mümkün..