Browsed by
Etiket: kullanma

Ruby Değişken Tanımlama

Ruby Değişken Tanımlama

Ruby dilinde ve diğer programlama dillerinde olduğu gibi değişkenlerde mevcuttur. Değişken Tanımlama Değişlenleri tanımlarken herhangi bir sembol, işaret vb. şeyler kullanılmaz. Değişkenle sayıyla başlayamaz türkçe harfler içeremez. Büyük küçük harf duyarlılığı mevcuttur. Örnek Değişken Tanımı

Değişkenlerin Özelliklerini Görelim;

Not: .class işlevini diğer derslerimde bahsedeceğim. Çıktı