1 min read

Docker Container'ı Image Olarak Kaydetme

Çoğunlukla docker’ı geliştirme ortamımı oluştururken kullanıyorum. Hal böyle olunca sık sık çalışan container’lara girip ekstra paketler yükleyip veya config düzenlemeleri yapıyorum. Aslında bu tür düzenlemeler için yeni bir image build etmek gayet mantıklı bir çözüm fakat bazen yeni bir image build etmek külfet gibi geliyor bana 🙂

Böyle durumlar için çalışan container’ınızın içerisindeki değişiklikleri kaybetmeyip tekrar kullanmak adına image’a çevirebilme ihtiyacı oluşuyor. Bunun için “docker commit” metodunu kullanabiliriz. Çalışan bir container’ı yeni bir image’a çevirebilme olanağı sağlıyor bu komut.

Örnek Kullanım;

docker commit dfea1d2de413 ubuntu-lamp

“dfea1d2de413” çalışan container’ımın ID’si.

“ubuntu-lamp” ise vermek istediğim image adı.

Artık container’ımızı silsek bile bir kopyası image olarak durmakta. Hemen kontrol edelim;

$ docker images
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
ubuntu-lamp     latest       7d8e8485b678    3 seconds ago    91.6MB

Başarılı bir şekilde image’ı oluşturduk 🙂