1 min read

Symfony2 twig path tanımlama

Symfony2 template motoru olan Twig ile geliştirme yaparken include, embed veya extends gibi dışardan çağrılan dosyalara tam yol vermeniz veya bundle kısayollarını kullanmanız gerekmektedir.

Tam yol vermek veya Bundle ismi kullanmak yerine, daha önceden tanımladığınız path’ler ile bunları yapmanız mümkün. Tanımlamaları yapmanız için app/config/config.yml dosyasını açın.

Aşağıdaki gibi twig ile başlayan satırı bulun.

twig:
  debug:      "%kernel.debug%"
  strict_variables: "%kernel.debug%"

Bulduğunuz bu satırları aşağıdaki gibi düzenlemeniz yeterli olacaktır. Bu düzenlemeleri yaptıktan sonra php app/console cache:clear komutunu vererek cache silmeyi unutmayın.

twig:
  debug:      "%kernel.debug%"
  strict_variables: "%kernel.debug%"
  paths:
    "%kernel.root_dir%/../src/AdminBundle/Resources/views": adminTheme
    "%kernel.root_dir%/../src/FrontBundle/Resources/views/": frontTheme

Burada iki adet path tanımlaması yaptım. Bu tanımlamaları twig dosyasının içerisinde aşağıdaki gibi kullanabilirim.

{% include '@adminTheme/navbar.html.twig' %}