1 min read

PHP Komut Satırı Komutlarında Çıktı Alma

PHP ile bazı durumlarda komut satırında işlemler yapmak gerekebilir (sıkıştırma işlemleri, cronjob tanımlama, sql dump vb.) bu tür işlemleri yapmak için exec fonksiyonunu kullanırız ancak bu fonksiyonu kullanırken dönen bir değer oluşmak. Yani komutunuz gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamanız için çalıştırdığınız komutta düzenlemeler yapmalısınız. Örnek olarak bir SQL Dump işlemi gerçekleştirilirken dönen bir değer oluşturmak için aşağıdaki kodları inceleyiniz.

exec($komut,$cikti);

$cikti değişkenine komuttan dönen değer eklenecektir. Komutumuz ise;

$komut = "mysqldump -h{$host} -u{$user} -p{$pass} {$name} > {$file}\n
		if [ \"$?\" -eq 0 ]; then\n
		    echo \"TRUE\"\n    
		else\n
		    echo \"FALSE\"\n
		fi";

Bu dump işleminin ardından eklenen kodlar ile herhangi bir ters durumda işlemin gerçekleşmemesi durumunda false değeri gerçekleşmesi durumunda true değeri basacaktır. (bu değerleri mantıksal olarak kullanmak için veri tipleri dönüşümlerini inceleyiniz.)