2 min read

PHP Kodlama Standartları (PSR Standartları)

PHP dil olarak herhangi bir yazım standardına sahip değildir, bu nedenle projelerde yada kütüphanelerde değişik yazım stilleri görebilirsiniz. Bu durum hem bizim başka kodları okumamızı zorlaştırır, hemde bizden sonra gelen yazılım geliştiricilerinin bizim kodlarımızı okuması zorlaşır. Yani kısaca her yönden zararlı çıkan bizler oluyoruz. Bu sebeple dünyaca geliştiricilerinin belirledikleri PSR standartları bulunmaktadır. Bu standartlar büyük projelerde, frameworklerde görmeniz mümkün. Hal böyle olunca bizimde bu standartları öğrenmemiz iyi, kullanmamız çok çok iyi olacaktır.

PSR-0

 • Autoloading yapısı üzerine kurulu bir mimariye sahiptir.
 • Her sınıfın bir namespace’i olmalıdır.
 • Her namespace’in bir üst namespace’i olmalıdır. Yani;  \Proje_adi\namespace\class\
 • Her namespace’in alt namespace’leri olabilir.
 • Her namespace  “_” işareti, / (DIRECTORY_SEPARATOR) olarak algılanmalıdır.
 • Proje adında, sınıf isimlerinde büyük küçük harf kombinasyonları olabilir.

PSR-0 Örnekleri:

 • \Doctrine\Common\IsolatedClassLoader =>/path/to/project/lib/vendor/Doctrine/Common/IsolatedClassLoader.php
 • \Symfony\Core\Request => /path/to/project/lib/vendor/Symfony/Core/Request.php
 • \Zend\Acl => /path/to/project/lib/vendor/Zend/Acl.php
 • \Zend\Mail\Message => /path/to/project/lib/vendor/Zend/Mail/Message.php

PSR-1

 • PSR-1 standartları PSR-0 standartlarını aynen kabul eder ve bu standartta genel kod yazım stili üzerinde kurallar verir.
 • PHP dosyaları <?php başlamalı.
 • Dosyalar UTF-8 ve BOM’suz olmalıdır.
 • Sınıf isimleri StudlyCaps olmalıdır.
 • Sınıf sabitleri tamamı büyük harften oluşmalıdır.
 • Metot isimleri CamelCase olmalıdır.
 • Değişken isimlerinde StudlyCaps, camelCase veya hepsi küçük şekilde alt çizgi dahil kullanım olabilir. getOption, get_option

PSR-1 Örnek

<?php
// side effect: change ini settings
ini_set('error_reporting', E_ALL);
 
// PHP 5.3 and later:
namespace ProjeAdi\Model;
 
class Foo
{
}
 
// PHP 5.2.x and earlier:
class ProjeAdi_Model_Foo
{
}
 
class Foo
{
  const VERSION = '1.0';
  const DATE_APPROVED = '2012-06-01';
}
 

PSR-2 Standatları

 • PSR-1’i destekler.
 • Her satırda önerilen 80 karakter, max 120 karakter olmalıdır.
 • Satırlarda tab yerine 4 boşluk kullanılmalıdır. (whitespace).
 • Namespace, class ismi, methot isminden sonra 1 boşluk bırakılmalı.
 • Metot, sınıf oluşturulduğunda açılan süslü parantezler “{” ismin bitişinde değil bir alt satırda açılmalı.
 • Operatörler ile değişkenler arasında bir karakter boşluk bırakılmalı.
 • true,false,null küçük kullanılmalı.

PSR-2 Örnek:

<?php
namespace Vendor\Package;

use FooInterface;
use BarClass as Bar;
use OtherVendor\OtherPackage\BazClass;

class Foo extends Bar implements FooInterface
{
  public function sampleFunction($a, $b = null)
  {
    if ($a === $b) {
      bar();
    } elseif ($a > $b) {
      $foo->bar($arg1);
    } else {
      BazClass::bar($arg2, $arg3);
    }
  }

  final public static function bar()
  {
    // method body
  }
}

PSR-3 Standartları

 • Loglama üzerine kurulu standartlardır.
 • 8 level log tipi olmasını öneriyor. (debug, info, notice, warning, error, critical, alert, emergency)
 • Her metot string veya obje kabul edebilir.
 • Mesaj içerisindeki placeholder lar, verilen array içerisindekiler ile değiştirilir.
 • Mesaj içerisindeki placeholder lar {} arasında yazılır.
 • Placeholder lar A-Z, a-z, 0-9, _ karakterlerinden oluşabilir.

PSR-3 Örnek

<?php
 
/**
* Interpolates context values into the message placeholders.
*/
function interpolate($message, array $context = array())
{
 // build a replacement array with braces around the context keys
 $replace = array();
 foreach ($context as $key => $val) {
   $replace['{' . $key . '}'] = $val;
 }
 
 // interpolate replacement values into the message and return
 return strtr($message, $replace);
}
 
// a message with brace-delimited placeholder names
$message = "User {username} created";
 
// a context array of placeholder names => replacement values
$context = array('username' => 'bolivar');
 
// echoes "User bolivar created"
echo interpolate($message, $context);

 

Kaynak: http://www.php-fig.org/