1 min read

Laravel 5 subfolder sorunu ve çözümü

Laravel 5 ile uygulama geliştirirken uygulamanızı subfolder içinde kullanıyorsanız yani web klasörünüzün altında yeni bir klasör içinde çalıştırmak istiyorsanız .htaccess dosyanızda bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor.

Benim uygulamam www/html/blog dizininin içinde yani kök web klasörü olan html klasörünün altında yeni bir dizinde. Bu durumda, public içinde bulunan .htaccess dosyasında aşağıda satırların değiştirilmesi gerekli.

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [L,R=301]

Örnekte verilen satırlar aşağıdaki gibi düzenlenmeli.

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !blog
RewriteRule ^(.*)/$ blog/$1 [L,R=301]

Burada dikkat etmeniz gereken nokta, uygulamanız bulunduğu klasörün adının doğru bir şekilde eklenmesi. Adres doğru olarak tanımlanmadığı taktirde projenizin bir çok yerinde Routing problemleriyle karşılaşmanız mümkün.

Umarım yararlı olmuştur.