Browsed by
Kategori: Ruby Dersleri

Ruby Dersleri ve Kısa Notlar

Ruby each_with_index Dizilerde İndex Numarası Döndürme

Ruby each_with_index Dizilerde İndex Numarası Döndürme

Each döngüsü ile array’ler de sadece elemanları döndürebiliyoruz. Ancak bazı durumlarda index numarası lazım olabilir. Bu durumlarda each_with_index metodunu kullanarak hem index numarasını hem de value’u döndürebilirsiniz.

Görüldüğü gibi önce value daha sonra key değişkenimize index numarası atandı.

Ruby Each Döngüsü

Ruby Each Döngüsü

Her dilde olduğu gibi Ruby dilinde de döngüler mevcut. Bu yazımızda Ruby’nin döngülerinden biri olan each döngüsünü kullanacağız. Each döngüsü bir array yada hash içindeki elemanları sıralı olarak döndüren döngüdür. Örnek kullanım:

Çıktımız şöyle olacaktır:

Bu örnekte array adında bir dizi oluşturup, içine popüler olan programlama dillerini yazdık. Array’in içinde 4 eleman olduğu için bu döngü 4 defa dönecektir. Hemen kanıtlayalım;

 Hash ile de bir örnek yapalım;

Görüldüğü gibi key değişkenimiz hash’e ait index’i döndüdü. value ise index içindeki değeri döndürdü….

Read More Read More

Ruby is_a? Metodu Kullanımı

Ruby is_a? Metodu Kullanımı

Ruby dilinde her şey birer obje olduğunu ve her değişkenin bir obje olduğunu daha önceki yazılarımızda değinmiştik. Bu nedenle Ruby dilinde bir sınıfın yada modülün olup olmadığını yada extend edilip edilmediğini kontrol etmemiz gerekebilir. Bu durumlarda is_a? metodu işimizi görecektir. is_a? metodu bir nesnenin obje olup olmadığını yada istenen bir obje olup olmadığını kontrol etmemiz için biçilmiş kaftan. En basit olarak bir örnek verecek olursak;

Yukarıdaki örnekte sayi isimli değişkeninin Numeric sınıfına ait olup olmadığını soruyorum. Yani bir nevi sayı olup olmadığını kontrol etmiş oluyorum….

Read More Read More

Ruby Değişken Tipleri

Ruby Değişken Tipleri

Ruby’de kullanabileceğimiz 5 farklı değişken tipi bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz. Değişken Tipi Açıklaması $ Global değişkenlerdir, uygulamamız içinde istediğimz yerde kullanabiliriz @ Örnek değişkenlerdir sınıf içinde metotlar arasında kullanabiliriz. [a-z] yada _ Yerel değişkenlerdir. [A-Z] Sabitlerdir @@ Sınıf değişkenidir. Kalıtım yoluyla gelen sınıflardaki değişkenlere erişim sağlar.

Ruby Sayılarda Sık Kullanılan Metotlar

Ruby Sayılarda Sık Kullanılan Metotlar

abs Sayının Mutlak Değerini döndürür -5.abs #=> 5 ceil Sayıyı Yukarıya Yuvarlar 5.1.ceil #=> 6 floor Sayıyı aşağıya yuvarlar 5.9.floor #=> 5 truncate Sayının ondalık değeri 5’den büyükse yukarıya yuvarlar değilde aşağıya yuvarlar 5.8.truncate #=> 6 Ruby’de sık kullanılan sayısal metotlar eklenecektir.